Werkzaamheden

Clubwerkzaamheden
 

 

Organisatie werkzaamheden

 

Onze vereniging kan alleen bestaan indien leden zich hiervoor inzetten. Een aantal van u zegt nooit “nee” als er gevraagd wordt of u wilt helpen. Anderen weten misschien niet eens waar deze werkzaamheden uit bestaan.

 

Een opsomming:

  • Onderhoud van het terrein en de manege
  • Schoonmaak van de kantine en hindernissen
  • Schilderen van het gebouw en hindernissen
  • Wedstrijden organiseren: spring- en dressuurringen uitzetten, parcours bouwen,
    consumpties bestellen, terrein indelen en aankleden, inschrijvingen organiseren, enz.
  • Tijdens de wedstrijd: parcoursbouwers, schrijvers(sters), speakers, ringmeesters, koffiedames(heren), parkeerwachters, kantinedienst, enz.
  • Voor de wedstrijden zorgen dat de bak goed te berijden is: sproeien, los trekken, vlak maken, enz.

 

Het bestuur coördineert al deze activiteiten, maar kan alle werkzaamheden natuurlijk nooit zelf uitvoeren.

U kunt begrijpen dat wij uw hulp goed kunnen gebruiken. Het bestuur gaat er dan ook van uit dat zij een beroep kunnen doen op uw medewerking!

Een aantal weken voordat er een wedstrijd gehouden wordt, proberen we een avond te plannen, waar alle leden geacht worden aanwezig te zijn, om alle werkzaamheden voor en tijdens de wedstrijd te verdelen.

========================================================= ========